top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 
Hvem skylder du
Dine kreditorer kan inddeles i 6 grupper:
Prøv at gennemgå den følgende checkliste punkt for punkt og noter, hvilke du med sikkerhed ved, at du skylder.
Denne liste er din egen helt private og den løsning, der senere skal fremkomme, afhænger af, at alle gældsposter medtages i dine overvejelser.
Hvis du har en ægtefælle/samlever, er det vigtigt, at I begge fremskaffer dette afsnits dokumentation og talmateriale!

gaeld.com CHECKLISTE.

01. Den offentlige sektor
 • Skatterestance
 • Momsrestance
 • Børnepenge
 • Tilbagebetalingspligtige beløb
 • Studielån
 • SU
 • Bøder
 • Underholdsbidrag
02. Koncessionerede selskaber
 • Telefonselskaber
 • Elektricitetsselskaber
 • HNG/DONG
 • DR-licens
03. Professionelle kreditorer
 • Banker
 • Kreditkort
 • Realkreditinstitutioner
 • Bilfinansiering
 • Andre afbetalingskontrakter
 • Leasingselskaber
 • Forsikringsselskaber
 • Anpartsprojekter
04. Gæld hos selvstændige og virksomheder i øvrigt
 • Revisor
 • Advokat
 • Leverandører
 • Tandlæge
 • Dyrlæge
 • Håndværkere
 • Autoværksted
 • "Kiosken/købmanden”
05. Helt Privat gæld
 • Familie
 • Venner
 • Bekendte
 • Grå/sorte pengeudlånere
06. Evt. andet
 • Forkert skattekort (problemet opstår næste år!)
 • Indgåede kautionsforpligtelser (for dig selv eller andre)
 • Årsreguleringer vedr. el, varme o.l.
Gaeld . com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
Telefon: 39 90 37 89 | Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com
Copyright © Gaeld.Com ApS - All Rights Reserved.

Designed by R-TEAM
webpage.io Content Management System.


HTML5 | CSS3