Rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbet: Gældssaneringspraksis per 1. januar 2023 (Konkurslovens § 216, stk. 7)

  • 1 voksen: 7.010,-/md.
  • 2 voksne: 11.890,-/md.
  • per barn: 0-1 år - 1.910,-/md., 2-6 år - 2.460,-/md., 7-17 år - 3.530,-/md
  • BEMÆRK at rådighedsbeløbet tillige skal dække: Indbo- og ulykkesforsikring, DR-licens/kabel-tv/internet, Sygesikring Danmark og egen transport over kr. 860.-

Hvordan vurderer SKAT din betalingsevne?

Betalingsevne vurdering, "vor tids gabestok”.

Lovgivningen foreskriver, at det offentlige skal foretage en konkret økonomisk vurdering af dine muligheder for at betale din restance, MEN som udgangspunkt kan de foretage en foreløbig vurdering baseret på din brutto indkomst - se nærmere her på: 

Nye inddrivelsesregler per 1. oktober 2023 

https://info.skat.dk/data.aspx?oid=2395031

(Kilde: www.skat.dk) SKAT´s rådighedsbeløb er i gennemsnit 130,- kr. per måned lavere end ved gældssanering!

Betalingsevne defineres som din indkomst efter skat fratrukket accepterede udgifter og fastsatte satser. Både accepterede udgifter og fastsatte rådighedsbeløb beror på det offentliges regelsæt, og læner sig op af et princip, der er fastsat i retsplejelovens § 509, Indrivelsesbekendtgørelsen og Konkurslovens gældssaneringsregler.

Der skal efterlades tilstrækkeligt til at opretholde en beskeden husførelse og levefod

RETSPLEJELOVENS § 509
Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand - ladet: Sædvanligt indbo.

Det offentliges vurdering af din betalingsevne danner grundlag for beslutninger om din økonomiske situation, der kan have virkning resten af dit liv afhængig af din restances størrelse og din afviklingsformåen.
Fra det offentliges side er der ingen tvivl om, hvordan "accepterede udgifter og rådighedsbeløb” skal fortolkes. En endeløs række af cirkulærer, afgørelser og konkrete eksempler har dannet praksis for, at 225 kr. om dagen til dækning af dine leveomkostninger er det maksimale, du kan regne med.

Det offentlige godkender/accepterer ikke alle udgiftsposter

Set med det offentliges øjne har dine forventninger til levestandard ingen indflydelse på fastsættelse af betalingsevne. Hvis din restance ikke kan afvikles over maksimalt 10 måneder og din betalingsevne fastsættes til f.eks. 5.000 kr. om måneden, som du allerede har disponeret til dine reelle udgifter og nuværende forpligtelser i din dagligdag, forudsætter det offentlige, at alle 5.000 kr. går til afvikling af den offentlige gæld.

Dine andre forpligtelser og kreditorer må så pænt vente, til det - om muligt - en gang bliver deres tur. Om du f.eks. har behov for at være medlem af en eller flere sportsklubber, har hund eller kat, der kræver dyrlæge, er i og for sig det offentlige uvedkommende. Dette gælder mærkværdigvis også porto til betalinger og internet. Udgifterne til al denne luksus skal dækkes via dit rådighedsbeløb.

Vær opmærksom på at visse restance typer, som f.eks. skyldige børnepenge giver det offentlige mulighed for at trække over 60 % af din nettoløn, hvis betalingsevnevurderingen viser, at du herefter overlades tilstrækkeligt til at opretholde en beskeden levefod. Har det offentlige ingen kendskab til dine forhold kan de som udgangspunkt indeholde 100 % af din løn, det er så op til dig at dokumentere din økonomiske situation og få ændret procenten.

Tilføjet til indkøbsvogn!


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®