Hvem skylder du

Dine kreditorer kan inddeles i 6 grupper:

Prøv at gennemgå den følgende checkliste punkt for punkt og noter, hvilke du med sikkerhed ved, at du skylder.

Denne liste er din egen helt private og den løsning, der senere skal fremkomme, afhænger af, at alle gældsposter medtages i dine overvejelser.

Hvis du har en ægtefælle/samlever, er det vigtigt, at I begge fremskaffer dette afsnits dokumentation og talmateriale!

gaeld.com CHECKLISTE.

01. Den offentlige sektor

 • Skatterestance
 • Momsrestance
 • Børnepenge
 • Tilbagebetalingspligtige beløb
 • Studielån
 • SU
 • Bøder
 • Underholdsbidrag
 • DR-licens
 • Skyld til fagforeninger
02. Koncessionerede selskaber
 • Telefonselskaber
 • Elektricitetsselskaber
 • HNG/DONG
03. Professionelle kreditorer
 • Banker
 • Kreditkort
 • Realkreditinstitutioner
 • Bilfinansiering
 • Andre afbetalingskontrakter
 • Leasingselskaber
 • Forsikringsselskaber
 • Anpartsprojekter
04. Gæld hos selvstændige og virksomheder i øvrigt
 • Revisor
 • Advokat
 • Leverandører
 • Tandlæge
 • Dyrlæge
 • Håndværkere
 • Autoværksted
 • "Kiosken/købmanden”
05. Helt Privat gæld
 • Familie
 • Venner
 • Bekendte
 • Grå/sorte pengeudlånere
06. Evt. andet
 • Forkert skattekort (problemet opstår næste år!)
 • Indgåede kautionsforpligtelser (for dig selv eller andre)
 • Årsreguleringer vedr. el, varme o.l.

 

Tilføjet til indkøbsvogn!


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®