Dividende løsning

Hvis din gæld primært består af forbrugslån optaget inden for de senere år (generelt 5 år) vil du som udgangspunkt ikke kunne få en gældssanering via Skifteretten. 

En anden mulighed er derfor en dividendeløsning, som kan karakteriseres som en "frivillig" gældssanering, hvor samtlige kreditorer accepterer den procentdel af deres tilgodehavende udregnet efter gældssanerings reglerne (betalingsevnevurderingen) uden tilskrivning af yderligere renter.

Afviklingsperioden henholdes helst som beskrevet i reglerne over en periode på 36 - 72 måneder. Såfremt en 100% dividende er muligt vil det være den optimale løsning. Derefter gives saldokvittering, hvis aftalen er overholdt.
 
Denne løsning forudsætter endvidere, at du ikke har nogen skyld til det offentlige, som jo i inddrivelses sammenhænge har en klar fortrinsstilling.
Kravene til dokumentation af dine forhold er lige så strikse, som når du søger gældssanering. Det siger sig selv, at kreditorerne ikke ønsker at skyldnere spekulerer i en sådan løsningsmodel.
 
gaeld.com har gode erfaringer med etablering af dividendeløsninger baseret på de faktiske forhold og muligheder.

 

 

Tilføjet til indkøbsvogn!


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®