Tvangsauktion

Tvangsauktion af ejendele:

Sager om tvangsauktion over løsøre (typisk møbler og andet indbo samt biler) holdes ikke i fogedretten. I praksis henviser retten sagerne til auktions- eller advokatfirmaer med erfaring i at holde auktion over løsøre.

Når en medarbejder fra fogedretten ude hos en skyldner har hentet f.eks. et TV, bliver det indleveret til auktionsfirmaet/auktionslederen, som af fogedretten får tilladelse til at sælge det på en auktion.

Når genstanden er solgt, sender auktionsfirmaet det beløb, der er kommet ind, til kreditor. Såfremt flere kreditorer har krav på del af provenuet, fordeler auktionslederen dette. Hvis der er tvist, fordeler fogedretten provenuet.

Relevante links:

Tilføjet til indkøbsvogn!


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®