Fogedretsbesøg

Det er en vældig god ide at forberede sig til mødet i Fogedretten, selv om det sjældent tager mere end 2-5 minutter, der slet ikke står mål med den nervøsitet, de fleste der skal møde, har opbygget i uger forinden.

Hvis du på forhånd har udregnet din betalingsevne eller mangel på samme og ikke ejer aktiver, kan du klart og tydeligt afvise alle forsøg på at få dig til at acceptere en afvikling af denne enkelte kreditors krav, som alligevel vil være på bekostning af alle de andre, du skylder penge. Der er ingen i Fogedretten - hverken dommeren eller kreditors advokat, der kan tvinge dig til at indgå en afbetalings aftale, hvis du ikke selv ønsker det. Når du anskuer situationen i dette perspektiv vil du også kunne indse, at det kan være en stor hjælp at blive indkaldt til Fogedretten, hvor du har mulighed for at præsentere din situation som en helhed - uden at tage hensyn til den enkelte kreditors inkasso bestræbelser eller forventninger.

"KOSMETISKE UDLÆG"

Huslejedepositum.

Hvis du bor til leje vil du sikkert blive spurgt om, du har betalt huslejedepositum og i bekræftende fald, kan kreditor/kreditors repræsentant foretage udlæg i det beløb, der måtte blive tilbage når du engang flytter og udlejer har fået sit. Retsvirkningen af dette udlæg er - i de fleste fogedretter, at du ikke kan blive erklæret insolvent og få seks måneders fred – du har jo et aktiv. Vi kender en række eksempler på, at fogedretsdommeren har accepteret 8-9 udlæg modsvarende en værdi af 120.000 kr. i et huslejedepositum på 8.000 kr.

Udlæg i din gamle bil.

Hvis du er ejer af en bil er du pligtig at medbringe registreringsattesten til dit møde i Fogedretten. Selv om bilen allerede er pantsat op over antennen – er den teoretisk set fortsat et aktiv, som kreditors repræsentanter ligeledes ynder at tage udlæg i. Retsvirkningen er som ved huslejedepositum.

Overskydende skat.

Skulle du mod forventning få skat tilbage næste år, går dette beløb direkte videre til den kreditor, der har foretaget udlæg i denne mulighed. Det er derfor en god ide at checke om forskudsopgørelsen for indeværende år skal rettes inden årets udgang.
Det skal lige bemærkes, at advokatens mødehonorar også øges, når der foretages et "kosmetisk" udlæg!

Relevante links

Hvad behandles i fogedretten? (Kilde: www.domstol.dk

Når du skal møde i fogedretten (Kilde: www.domstol.dk)

Tilføjet til indkøbsvogn!


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®