Privat gæld

DEN PRIVATE INKASSO PROCEDURE
- et forudsigeligt system


Uanset hvor meget du skylder eller, hvem du skylder - så lær at skylde med stil. Gør denne uheldige situation let for dine kreditorer og dig selv. Du behøver på ingen måde, at gå krumbøjet hen ad gaden, blot fordi du skylder penge væk. Du behøver heller ikke stikke hovedet i busken som en anden struds. Det bedste udgangspunkt for, at skabe forbedring er at skabe ro og orden i din tilværelse. At skylde med stil indebærer, at du spiller det samme spil som dine kreditorer og med åbne kort. At skylde med stil medfører, at du kan være dig selv bekendt, og du kan benytte din energi til, at forbedre din situation. Din gæld er muligvis tilsyneladende håbløs, men i det følgende vil du kunne konstatere paradokset:

Forbrugsudlånerne er medskaber af en ressource krævende skyldnergruppe, som i realiteten er immun overfor inkassovirksomhed. Denne gruppes
En løsning kan godt være, at der ingen løsning er.

De følgende afsnit beskæftiger sig med:
a) Overlevelsesøkonomi
b) Vil du lykkes i dette system, må du først lære det at kende
Pantefogeder, Kongens foged og professionelle kreditorer vurderer ikke din person men alene dit økonomiske fundament eller mangel på samme. Det er derfor, de færreste kreditorer er efter dig af personlige grunde - undtaget svegne ægtefæller og lignende.

Rudekuverter med rykkere, tilsigelser, inkassomeddelelser, frivillige forlig til underskrift eller blot oplysning om endnu en smuk placering i RKI (Experian) er dagligdag for flere og flere gældsplagede danskere. Især den private skyldner er blevet jagtbart vildt i en panisk opstramning, af alle kreditorers rykkerprocedurer.

Kreditgivning i bred forstand er baseret på en række forudsætninger, hvor den vigtigste er: Tillid fra kreditors side til, at skyldneren (debitor) har både evnen og viljen til at overholde den indgåede forpligtelse. Når debitors evne svigter, indgås der sædvanligvis en ny afviklingsaftale med kreditor. Når aftalen af en eller anden grund misligholdes, er dette et klart signal til igangsætning af et enormt men forudsigeligt inddrivningsapparat.

Det er din manglende viden om konsekvenserne, der udløser nervøsitet, og som oftest er årsag til, at der indgås betalingsaftaler til højre og venstre, der savner ethvert realistisk grundlag. Både du og kreditor er lykkelig uvidende om situationens helhed, og accepterer det øjeblikkelige forsøg på en løsning.
Dette er starten på skruen uden ende. Der bruges utrolig mange ressourcer på inddrivelse af gæld i dette land, og efter vores opfattelse bruges mange af disse ressourcer på et totalt idiotisk grundlag.
Det er en almindelig opfattelse, at det er forfærdeligt at skylde penge væk - specielt, når man ikke har nogen. Det er blevet og bliver fortsat meget værre i et samfund som Danmark, hvor alle er afhængige af penge i dagligdagen.

Du er måske havnet i en situation, hvor dine indtægter er fastlåste - enten fordi de er det eller fordi, du tror, de er det. Du er muligvis lønmodtager, på overførselsindkomst eller driver enkelmandsvirksomhed.
Du har gennem årene haft mulighed for at købe alt fra vaskemaskine til charterrejser på afbetaling, og der var en gang, hvor den flinke bankmand m/k gav dig en mindre kassekredit, som nu er vokset op over taget.
Der var også et par år, hvor du ikke så nogen grund til at ændre på dit skattekort, som lige kunne forøge din likviditet. Du har sikkert udviklet en eminent evne til, at berolige dine efterhånden adskillige kreditorer og muligvis etableret helt egne forestillinger om afviklingsprioritering og forældelse. Du har med andre ord skabt en situation, der bedst kan beskrives som:

Overlevelsesøkonomi!

Du bruger nu størstedelen af døgnet til, at bekymre dig og hele tiden prøve på at holde de kreditorer, der råber højest på afstand ved at love dem noget, du inderst inde ved, du ikke kan overholde. Du kan ikke fatte, at de ikke bare slapper lidt af, når du nu har givet dem et mindre afdrag.
Sagen er, at dine kreditorer i endnu højere grad forventer, at du slipper endnu flere små eller større afdrag fremover. Med andre ord, når du kæmper en indædt kamp for at tilbagebetale andre, opfordrer du dem blot til at bede om endnu mere.

Hvis du skylder penge væk og ikke betaler, bliver du plaget og dette får dig til at føle dig skidt tilpas. Du er måske typen, der hårdnakket hævder, at du altid har betalt enhver sit, folk skal ikke kunne pege fingre ad dig og en helt masse andet sludder, du er blevet opflasket med.
Denne holdning har kun en konsekvens: Du spilder alles tid inklusive din egen. Hvis du begynder at prøve at leve op til alt det, dine kreditorer forventer og/eller forlanger af dig, bliver du handlingslammet og magtesløs.
Du kommer ud af balance, og at løse problemer i ubalanceret tilstand giver dig kun dårligt helbred og gør problemerne værre. Hvad du har brug for nu, er at hvile ud på det økonomiske hospital og få skabt fuldstændig klarhed over situationen.
Der er ingen i denne verden, der kan løse et problem, som de ikke forstår. Så på med vanten. Du må sætte dig ind i dit problems helhed og lære at forstå, det system, der presser dig.
Det er et meget forudsigeligt system.

Den professionelle kreditors interesse er, at tjene penge på dig, og hvis uheldet er ude - at minimere tabet. Så enkelt er det!
Du behøver derfor ikke at spilde alt dit krudt på den "flinke bankmand m/k” eller i øvrigt bruge tid og kræfter på at forsvare det faktum, at du er slemt på måsen. Ud ad til har du måske stadig skindet på næsen, og taler med dine venner og bekendte om alle de ting og goder, du har tænkt dig at anskaffe. Hjemme hos dig selv er dette selvbedrag for længe siden afsløret.
Du har kun en opgave, og det er at få overblik og dermed kontrol over situationen. Det er bedre at få kortene på bordet end at forsøge at opretholde en uholdbar position. Sagt på en anden måde: Hvis du til daglig går rundt med paryk, hvem kan så se, at du er skaldet - og - hvem kan plukke hår af en skaldet?

Vil du lykkes i dette system, må du først lære det at kende.

Tilføjet til indkøbsvogn!


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®