Lønindeholdelse

Er din lønindeholdelse for stor en belastning for din likviditet?

Lønindeholdelse er et procentuelt beløb (tabel viser max. 60 % men i praksis kan der trækkes mere), af din nettoløn baseret på en vurdering af din betalingsevne udregnet efter det offentliges retningslinjer og skøn (se betalingsevne). 

Hvis indeholdelsen ikke dækker rentetilskrivningen, p.t 0,4% per måned (ikke fradragsberettiget), vil lønindeholdelse fortsætte så længe din betalingsevne muliggør det.

Ny lovgivning per 1. oktober 2023 Tabel

https://info.skat.dk/data.aspx?oid=2395031

(kilde: www.skat.dk)

Hvis du har en forfalden gæld (dvs. en gæld, du skulle have betalt) til det offentlige, kan SKAT inddrive gælden via din løn. Det vil sige, at noget af din løn holdes tilbage som en afbetaling på din gæld, og du får mindre udbetalt, end du ellers ville have fået. Det hedder "lønindeholdelse".

Fra og med juni 2008 kan lønindeholdelse ske ved, at dit A-skattetræk forhøjes. Det vil sige, at SKAT forhøjer den trækprocent, der bruges til at beregne din A-skat.

Hvis du har en forfalden gæld, der skal betales via lønindeholdelse, vil din trækprocent således blive sat op, så din gæld kan betales af på denne måde. Hvis din trækprocent ændres, vil du få et brev om det fra SKAT.

SKAT har indført et digitalt skattekort, der betyder, at din arbejdsgiver/lønudbetaler som udgangspunkt får dit skattekort digitalt, og i den nyeste version, fra SKAT. Arbejdsgiveren informeres ikke om, og behøver ikke at vide, at din trækprocent således er forhøjet og at du har en lønindeholdelse.

I hvilken løn kan der indeholdes gæld?

Lønindeholdelse sker - med enkelte undtagelser - i al A-indkomst, altså ikke alene i løn. Kontanthjælp, starthjælp og SU-ydelser var undtaget for lønindeholdelse, men år 2023 siger reglen op til 3% (komplet fortegnelse fremgår af Inddrivelsesbekendtgørelsens § 12).

Om lønindeholdelse på nettet i øvrigt:

Inddrivelse af gæld til det offentlige i forbindelse med lønindeholdelse og afdragsordninger:
Kan lønnen røres?

Tilføjet til indkøbsvogn!


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®