Indtægter

Indtægts oplysninger, som du skal tilvejebringe for både dig selv og din evt. ægtefælle/samlever:

01. Seneste tre årsopgørelser
02. Dette års og sidste års forskudsopgørelser

03. 
a) Seneste tre måneders lønsedler
b) Overførselsindkomst - udbetalingsbilag for de seneste tre måneder
c) Overskud/underskud af selvstændig virksomhed seneste kvartal

04. Dokumentation for evt. boligsikring
05. Dokumentation for evt. børnebidrag
06. Dokumentation for evt. hustrubidrag m/k
07. Dokumentation for børnefamilieydelse/særlige børnetilskud
08. Dokumentation for evt. andre indtægter

Tilføjet til indkøbsvogn!


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®