Tilsigelse

Skattecentret sender dig først en rykkerskrivelse. Heri gøres opmærksom på, at du er i restance, og at beløbet skal indbetales senest 8 dage fra dato. 

Det oplyses endvidere, at hvis du ikke betaler eller kontakter betalingskontoret med henblik på en afdragsordning, vil restancen blive søgt inddrevet via udlæg og/eller indeholdelse i din løn, dagpenge, efterløn, pension, understøttelse m.v.

Når du ikke reagerer på denne rykker, modtager du en tilsigelse.

I henhold til inddrivelsesloven skal du herefter møde på Skattecentrets betalingskontor og redegøre for dine muligheder for at betale eller afvikle gælden. Hvis du ikke giver møde eller indbetaler det opgjorte beløb, kan udlægsforretningen fortsættes på din bopæl eller forretningssted, eller hvor pantefogeden finder det nødvendigt

Det er Skattecentrets og i særlige tilfælde SKAT Inddrivelsescentrets opgave at inddrive din skyld til det offentlige, når den nu engang er fastsat af skatteligningen eller anden ansvarlig myndighed. Om skylden er rigtig opgjort eller ej er ikke inkassomedarbejderens opgave at tage stilling til. Hvis du ikke er opmærksom på dette forhold vil din ophidselse, vrede og alle andre emotionelle bestræbelser være nyttesløse, når du sidder overfor pantefogeden og skal redegøre for dine økonomiske forhold.

Ved dette møde udtaler du dig under strafansvar på tilsvarende måde som ved et almindeligt retsmøde, hvor du har både oplysnings- , sandheds- og mødepligt. Hvis du lyver eller ikke giver de oplysninger, der bliver bedt om, vil dette kunne medføre frihedsstraf. Hvis du ikke møder, kan du afhentes og fremstilles ved politiets hjælp.

Det offentliges formål med tilsigelsen er at afdække dine økonomiske forhold og dermed din evne og vilje til afvikle skylden. Til dette formål har det offentlige udviklet en metode, der benævnes betalingsevnevurdering. Denne metode har vidtrækkende konsekvenser for din økonomi, og behandles derfor i et særligt afsnit. Det er væsentligt, at du forstår de overvejelser, det offentlige lægger til grund for vurderingen samt de overvældende midler, der er stillet til rådighed for at håndhæve en afgørelse om afvikling af din skyld

Læs mere om tilsigelser (Kilde: www.skat.dk)
 

Tilføjet til indkøbsvogn!


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®