Udgifter

Udgiftsoplysninger, du skal tilvejebringe for dig selv og din evt. ægtefælle/samlever:

01. Samtlige udgifter til eje-, andels- eller lejebolig
a) Husleje/terminsydelse
b) El
c) Varme
d) Afdrag på boligindskudslån til nuværende bolig
e) Licens
f) Evt. kabel-TV
g) Telefon
h) Forsikring (indbo-/familieforsikring)

02. Faglige kontingenter
03. Evt. B-skat & arbejdsmarkedsbidrag

04. Transport
a) Bus/tog kort
b) Biludgifter (vægtafgift, forsikring, bensin, vedligeholdelse, afdrag, evt. restgæld)

05. Ulykkesforsikring, Sygesikring Danmark, lægeordineret medicn
06. Bidragspligt over for andre
07. Evt. månedlige afbetalinger på gæld
a) Offentlig gæld (lønindeholdelse, frivillig aftale)
b) Private kreditorer

08. Evt. andre udgifter

Tilføjet til indkøbsvogn!


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®