Gældssanering

Der findes ingen standard løsninger, men flere løsnings muligheder og kombinationer.
 
Gældssanering blev en mulighed i Danmark i 1984. På landsbasis er 2/3 blevet afvist. I Sø- og Handelsretten i København er ca. 65 % blevet nægtet gældssanering. 

Gældssaneringsloven blev ændret først i oktober 2005, så anno 2010 og senest i juli 2022 efter et EU direktiv. Se mere herom længere nede på siden - Gældssanering i 30 år.

Dette er årsagen til at gaeld.com har valgt at koncentrere sin rådgivning om alle de faktorer, der er relevante at få på plads - INDEN - en gældssaneringsansøgning indsendes til Skifteretten. Der kan være utrolig mange forhindringer, der afskærer dig fra at opnå en gældssanering. Du kan sammenligne det lidt med at syne en bil, hvor du i stedet for en godkendelse kører hjem med en alen lang "smørrebrødsseddel".

Har du både betragtelig gæld til Det Offentlige og til private kreditorer, er gældssanering den ultimative mulighed for at neutralisere Det Offentliges overvældende inddrivelsesbeføjelser, da en gældssaneringskendelse sidestiller gæld til Det Offentlige med alle øvrige gældsposter.

Gældssanering:

Nedskrivning af din gæld til et beløb, du kan betale over en periode på (som oftest) 3 år. Ved gældssanering i forbindelse med konkurs er denne periode fast reduceret til et 3 års forløb. Beløbet beregnes ud fra din betalingsevne gange det antal måneder som skifteretten beslutter. Andre udmålinger af betalingsperioden kan forekomme.

• Din gæld skal være håbløs
• Dine forhold skal tale derfor
• Du skal grundbetinget opnår en varig forbedring af dine økonomiske forhold.

Leveomkostninger, der indgår i budgettet ved gældssanering (satser per 1. januar 2023)
  • 1 voksen: 7.010/md.
  • 2 voksne: 11.890/md.
  • per barn: 0-2 år - 1.910/md., 2-7 år - 2.460/md., 7-18 år - 3.530/md.
BEMÆRK at rådighedsbeløbet tillige skal dække: Indbo- og ulykkesforsikring, DR-licens/kabeltv/internet, Sygesikring Danmark og egne transport t.o.m.860 kr.

Skifteretten har pligt til at give dig al den rådgivning, du ønsker og har brug for vedr. gældssanering. Kontakt derfor din lokale Skifteret, ( i Storkøbenhavn: Sø- & Handelsrettens Skifteafdeling. ), hvis du ønsker at spørge om gældssanering.

Relevante link
• Alt om gældssanering
(Kilde: Direkte fra http://www.familieadvokaten.dk/
• Vejledning om gældssanering, gældssaneringsblanket
(Kilde: Direkte fra http://www.domstol.dk/
Gældssaneringsloven i sin helhed
(Kilde: Direkte fra http://www.themis.dk/)

Nyttig litteratur :
Forlaget Karnov Group
Gældssanering i 30 år
"Gældssanering anno 2010 (1. udgave: Gældssanering model 2005)" er en fremragende bog for dig, der ønsker en dybere indsigt i, hvad en gældssanering fordrer og indebærer. Da det vanskeligste er at "komme gennem nåleøjet" - nemlig at opfylde betingelserne - vil vi især fremhæve kapitlerne 3, 5 & 8, men herudover er der nøjagtige beskrivelser af et hvert forhold, der rummes i en gældssaneringsproces og med lidt god vilje -beskrivelser, der kan læses uden en decideret juridisk baggrund og forståelse.

Maria Berg
gaeld.com anmeldelse

Der er mange myter og forestillinger om hvorvidt forbrugslån kan gældssaneres. Selv fogedretsdommere giver af og til kreditors repræsentant ret i: " At forbrugsgæld ikke kan gældssaneres". Dette er IKKE korrekt og i modstrid med gældende gældssaneringspraksis.

Vi henviser til at læse kapitlet "forbrugsgæld" fra bogen GÆLDSSANERING anno 2010, der viser, - hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Forbrugsgæld kan som udgangspunkt saneres, hvis gælden er mindst 5 år gammel!

Læs hele kapitlet (GÆLDSSANERING anno 2010, siderne 75-78)

 

Tilføjet til indkøbsvogn!


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®