Vi gør det

Ved det indledende møde klarlægges dine muligheder for at finde en løsning på dit gældsproblem. Herefter bliver din situation ”oversat” til kreditorsprog og frembringes i en form, der giver dine kreditorer mulighed for at tage stilling til dit konkrete forslag.

gaeld.com tager kontakt til samtlige kreditorer eller deres repræsentanter, hvor det også meddeles, at vi har varetager din sag og at alle fremtidige henvendelser skal rettes til gaeld.com. Samtidig beder vi kreditorerne fremsende alle relevante oplysninger om gældsituationen.
Når alle oplysninger er tilvejebragt og eventuelle forhindringer fjernet - udformer gaeld.com et husstandsbudget og en økonomisk oversigt, herefter afholder vi et nyt møde med dig, hvor du får lejlighed til kommentere det udarbejdede forslag.

Dette forslag vil kun blive tilsendt kreditorerne efter din accept.

Tilføjet til indkøbsvogn!


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®