Inspiration til forandring

Jeg har igennem mange år arbejdet med resonans og værdisæt med udgangspunkt i bevidsthedens erfaring, erkendelse og viden.

Lad os udfordre tanker - dine tanker - på holdninger, adfærd, overbevisninger, forestillinger og værdier.

Her følger eksempler på hvordan jeg benytter begreber som:

INSPIRATION
Inspiration kommer fra dit indre men vågner tit ved, at noget ude fra kommende giver impuls. Som en katalysator der skaber vækst, udvikling og forståelse i din bevidsthed, giver din parathed en mulighed for at revurdere, og være tilstede i nu-ét.
Forandring er med andre ord, at når DU forandrer noget i dig selv - forandres alt -

TILLÆRT ADFÆRD
Vi er alle generationer af vor tid og vores forældres, et produkt af tilstand. Spørgsmålet er, hvordan vi anskuer, gennemskuer og håndterer vores tillærte adfærd.

SKYLDFØLELSE
Det er den vurdering eller antagelse, at der er noget forkert ved hvad du har gjort.
En tillært adfærd, som kan blive til et utilfredsstillet behov som ledsager.

VALGET
Evnen til at få øje på de muligheder og alternativer der rent faktisk er, samt tage stilling til de mulige konsekvenser. Fra vi er født og resten af livet tager vi valg, selv når vi ikke vælger - har vi alligevel valgt.

FORVANDLING
At forvandle sig og der igennem forandre sig vil sige, at gå bag dine vante spørgsmål, din tillærte adfærd, forestillinger og overbevisninger, for der igennem at få sammenhæng imellem dine valg, beslutninger, tanker og følelser, med andre ord at være i kongruens med sig selv.

TILPASNING
Tilpasning er evnen til at virke på flere planer eller niveauer - samtidig.
Med andre ord, forbind dit indre univers med de ydre omstændigheder på samme tid, som en "ål i mudder", i vores ego-fikseret verden.

FRIHED
Frihed er den følelse af bevidsthedstilstand. Bevidsthed, uden hele tiden at vurdere alting.
Den forudsætter ikke nogens eller dine egne tanker om forventninger eller anskaffelser, etiketter
eller behov for anerkendelse.
 
Følg hjertet i vigtige beslutninger der har med mennesker at gøre. Brug hjernen, når det handler om praktiske ting.


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®