Kompetencer

Forhandlingsniveau
 • Skattestyrelsen
 • Gældsstyrelsen
 • Kammeradvokaten
 • Sociale myndigheder
 • Statsamt
 • Skifteretter
 • Fogedretter
 • Inkassofirmaer
 • Realkreditinstitutioner
 • Banker
 • Usikret lån / gæld
 • Kreditorer i øvrigt
   
Faglige områder
 • Skyldners rettigheder
 • SKAT inddrivelsesregler
 • Konkurslovens gældssaneringsregler
 • Inkassoloven
 • Retsplejeloven
 • Registerloven
 • Sociale ydelser
 • Skattefastsættelser

Vi skaber en vej:
Det betyder, at vi gennem viden når frem til enkelthed.

gaeld.com er enkelthed, der strukturerer den dybere kompleksitet med fokus på mennesket og individuelle behov.
 


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®