Hvor meget skylder du

En nøje gennemgang af gaeld.com CHECKLISTE (se "Hvem skylder du') vil give dig vished om, hvem du skylder penge. Herefter må du fremskaffe dokumentation for de enkelte gældsposter og indgåede forpligtelser. 

Er dokumentationen af en eller anden grund bortkommet, kan du altid rekvirere den hos kreditor eller dennes repræsentant (advokat/inkassofirma mv.) og udbede dig specifikation af den aktuelle gæld og evt. påløbne renter, gebyrer og andre omkostninger.

Skriv herefter en liste med samtlige gældsforpligtelser med angivelse af:

1. Kreditors navn
2. Gældens størrelse
3. Evt.aftalt månedligt afdrag (uanset om du har overholdt aftalen eller ej)
4. Stiftelsesår (det år du fik lånet)
 
Næste skridt er at udforme et "fordringshaverskema” for hver enkelt kreditor - stor som lille. Dette skema skal indeholde følgende oplysninger om gælden og fordringshaver (kreditor):
• Størrelse på gælden (alt inkl.)
• Kreditor (adresse, tlf., fax, e-mail,kontakt, reference)
• Evt. via advokat/inkassofirma (adresse, tlf., sags/journalnummer)
• Årsag til gældens opståen
• Gældens alder
• Evt. sikkerhedsstillelse (pant, kaution o.l.)
• Bemærkninger
• Bilagsmateriale/relevant dokumentation

• Kreditors seneste opgørelse/udskrift af gælden
• Kopi af oprindelig indgået aftale (lånedokument/afbetalingskontrakt/fakturakopi)
• Inkassomeddelelse (-r)
• Evt. frivilligt forlig
• Rykker- og restancemeddelelser
• Tilsigelser fra det offentlige
• Fogedretsindkaldelse (-r)
• Kopi af evt. dom
• Er fordringen registreret i RKI? Hvornår?
 
Arkivér samtlige fordringshaverskemaer med bilag i en eller hvis nødvendigt flere A-4 mapper med faneblade og glæd dig over, at du nu ved eksakt, hvor meget du skylder og hvilke forpligtelser, du har pådraget dig.

 

Tilføjet til indkøbsvogn!


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®