Udlæg

Udlæg (eksekution)

At der bliver foretaget udlæg betyder, at en kreditor får en ret i en eller flere af dine ejendele. Udlægget medfører, at du berøves den retlige rådighed over de udlagte effekter. Du kan således hverken sælge, pantsætte eller give dem bort.
Relevante links til Danmarks Familieadvokat (Kilde: www.familieadvokaten.dk)

Hvad må du beholde?
Kan du fredes?

"Fredningsreglen", retsplejelovens § 490 (gælder ikke ved offentlig gæld!)

Hvis du afgiver insolvenserklæring, er du fritaget for fogedforretninger de næste seks måneder! Som hovedregel indebærer fredningen, at fogedretten normalt vil afvise en kreditors begæring, hvis du indenfor de seneste 6 måneder har afgivet insolvenserklæring i den samme fogedret. Fogedretten fører til dette formål et kartotek over de personer, som har afgivet insolvenserklæring. Hvis du alligevel bliver indkaldt kan du kontakte fogedretten telefonisk eller skriftligt, og indkaldelsen vil herefter sædvanligvis blive tilbagekaldt.

Retsplejelovens § 490. En fordringshaver, der ikke har fået tilstrækkeligt udlæg til at dække sin fordring, kan først, når der er forløbet 6 måneder siden sidste forretning, på ny begære afholdt forretning til foretagelse af udlæg. Fogedretten kan også i øvrigt afvise at foretage udlægsforretning hos en skyldner, såfremt fogedretten er bekendt med, at der inden for de sidste 6 måneder har været afholdt en forretning, hvor det ikke har været muligt at opnå dækning.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis der er rimelig grund til at antage, at skyldneren ejer aktiver, hvori udlæg kan foretages, eller der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder, som gør det rimeligt at afholde udlægsforretning.Udlægsforretninger i offentligt regi adskiller sig ikke nævneværdigt fra den private sektor. Der er dog afgørende forskelle. Eksempelvis forkyndelse og "fredningsreglen", der ikke gælder indenfor offentlig inddrivelse af gæld.

Forgæves udlæg

Hvis du intet ejer, der kan danne grundlag for udlæg, foretager pantefogeden et forgæves udlæg. Den almindelige forældelsesfrist for skyld til det offentlige er 3 år (for nogle krav f.eks. underholdsbidrag 10 år), er pantefogeder og Told- og skattefogeder sædvanligvis meget omhyggelige med at tilsige dig ganske ofte - så kravet hele tiden holdes i hævd, selv om du intet ejer

Mere om udlæg (Kilde: www.domstol.dk)

 

Tilføjet til indkøbsvogn!


Gaeld.com ApS | Bernstorffsvej 246,1 | 2920 Charlottenlund
 Mobil: 22 44 74 03 | E-mail: mb@gaeld.com

© Copyright 2023 Gaeld.comApS

© 2024 Gaeld.com ApS — Designed by DAN®